'Positiv test = Covid-19-smittet' er LØGNEN

'Testen' er kernen i det globale bedrag

'Smittetal' er både løgn og overdrevet

Uden den vildt usikre PCR-test, ingen pandemi !

Påstanden "Positiv PCR-test = Covid-19-smittet" er kerneløgnen i det centralt styrede globale bedrag, som myndigheder støttet af prostituerede videnskabsfolk og medier bruger som argument i en stadig stigende statsterroristisk undertrykkelse af befolkningen uden hensyn til nationale frihedsrettigheder eller menneskerettigheder.

Søren Ventegodt beskriver, hvordan PCR-testen fungerer OG at den et totalt upålidelig:

Et vigtigt begreb er 'falsk positiv', hvilket groft sagt betyder, at en PCR-test kan vise et positivt resultat, selv om dette er falsk/forkert. Personen er hverken smittet eller har symptomer

Testen med PCR kan IKKE bruges til at teste eller diagnosticere for en virus, hvilket Kary Mullis, opfinderen af testen, sagde for mange år siden. Han fik i øvrigt Nobelpris for dette. Se nedenstående video med Mullis.


Nedenstående tekst er fra fra denne tale med Dr. Reiner Fuellmich

"Det er en test, som opfinderen Kary Mullis har erklæret uegnet til diagnostiske formål. Den er kun beregnet til videnskabelige formål. PCR-testen er ikke beregnet til at fastslå diagnoser. Dette skriver fabrikanten af PCR-test også udtrykkeligt på de fleste indlægssedler.

Disse positive tests har ikke noget at gøre med en infektion.

Hvordan fungerer en PCR-test så? PCR-testen tager en brøkdel af et molekyle med vatpinden. Heraf fås en eller to sekvenser af et molekyle. Disse sekvenser er usynlige for det menneskelige øje. For at gøre dem synlige, må man forstørre dem.

På engelsk hedder det: amplification. Det er den entydelige mening blandt alle ansete forskere - dette blev også skrevet i New York Times - at alt som er forstørret mere end 35 gange, er fuldstændigt ubrugeligt. Det er videnskabeligt useriøst. Den største test som fx CDC-testen som bliver brugt i USA, bliver forstørret 45 gange. Det betyder, at stort set alt som de tests viser, er forkert. Det er falske positive tests.

Til sidst vil jeg fortælle om Dr. Michael Yeadon. Han var vicepræsident i 16 år for Pfizer, et meget stort medicinalselskab. [Han har sagt] "Løgne, forbandede løgne og sundhedsstatistikker danner grundlag for den dødelige fare for falske-positive tests." Han har beskæftiget sig med PCR-testen og også han kommer til konklusionen, at det er en normal eller sandsynligvis en mere mild influenza-bølge, som vi har med at gøre. Han siger, at denne PCR test er noget, som bør afskaffes med det samme.

Dvs. denne test er helt og aldeles ubrugelig og bør blive trukket tilbage og aldrig mere blive brugt i denne sammenhæng." [Citat slut fra talen]

Tyske advokat Dr. Reiner Fuellmich

Fuellmich forklarer bl.a. i nedenstående video, at anvendelsen af PCR-testen (Polymerase Chain Reaction) er et bevidst falsum, begået af WHO og den tyske dr. Drosten, som udviklede den version af PCR-testen, som anvendes i de fleste vestlige lande. Både Drosten og WHO er og har hele tiden udmærket været klar over, at PCR-testen ikke kan anvendes - og ikke MÅ anvendes - som redskab til at konstatere, om nogen er "smittet" med corona-virus eller en anden virus.

Testen kan højst vise, om en person i sig bærer brudstykker (dele af den genetiske kode) af den virus, som den sættes op til at søge efter.

Det forudsætter, at man rent faktisk "primer" den med den rigtige genetiske kode - hvilket formentlig ikke er opfyldt for den PCR-test, som anvendes. Men selv hvis den "primes" med den rigtige genetiske kode, dvs. rent faktisk søger efter et brudstykke af den "ny" corona-virus, så vil en "positiv" test ikke - kan ikke - vise, om den positivt testede person er smittet.

Årsagen er, at testen vil være positiv, blot denne person i sig har enkelte brudstykker af den virus, der søges efter, hvilket kan skyldes mange ting: Han kan have brudstykker af en anden beslægtet corona-virus. Han kan have brudstykker af den "nye" corona-virus. Brudstykkerne kan og vil normalt være inaktive, dvs. der vil være tale om "døde" virusstykker, som er blevet uskadeliggjort af personens immunforsvarssystem og nu blot henligger inaktivt i svælget, eller hvorhenne der nu testes.

Det materiale, som udtages af personen, opformeres af PCR-testen, idet det genetiske materiale fordobles ved hver cyklus, som testen kører igennem. Så, hvis testen (som egentlig ikke er en test, men en metode til at forøge det genetiske materiale) køres igennem 10 cyklusser, vil der være 2^10 gange så meget genmateriale som i den oprindelige prøve, altså 1024 gange så meget.

Kører man 20 cyklusser, vil der være 2^20 gange så meget genmateriale, dvs. 1.048.576 gange så meget. Internationale eksperter siger, at testen er ganske meningsløs, hvis man anvender over 2^35 cyklusser, dvs. producerer 34.359.738.368 så meget genmateriale som i den oprindelige prøve.

For risikoen for falske positiver bliver for stor. Men i praksis viser det tyske undersøgelsesudvalgs undersøgelser og videointerviews med hundredvis af medicinske eksperter, at man lader testen køre 45 cyklusser igennem, så den producerer 35.184.372.088.832 gange så meget genmateriale som i den oprindelige test, dvs. 35.184 milliarder gange så meget materiale!

Sandsynligheden for, at en positiv test er falsk er i dette tilfælde oppe på ca. 90%, således at man må regne med, at langt hovedparten af de positive tests i Danmark og andre vestlige lande er falske positiver.

Fuellmich forklarer videre, at dette naturligvis var forstået og kendt af WHO, og at den tyske Dr. Drosten selv i 2014 forklarede dette i et interview, men ikke desto mindre i januar 2020 har udviklet et testkit for den "ny corona virus", som virker på denne måde, og derefter straks blev adopteret af WHO, som anbefalede alle landes sundhedsmyndigheder at anvende testen så meget som muligt.

Fokus i vort oplysningsarbejde over for andre bør være denne løgn, som er et kardinalpunkt i denne tale af den tyske advokat Reiner Fuellmich på særdeles godt engelsk:

Samme tale, blot på tysk


Der findes mange videoer med Dr. Kaufmann, som forklarer om PCR-testen. Her er en af disse videoer


Andre kilder

PCR tests er meningsløse

Dom i Portugal, testen er upålidelig


©2020 • corona-information.dk