Udtryk, slang, jargon

Deep State

Direkte oversat 'Den dybe stat', bruges om de kræfter, som styrer et land eller verden uden at vise sig i offentlighedens lys. Disse firmaer, institutioner, organisationer eller måske endda meget indflydelsesrige, magtfulde og rige enkeltpersoner som f.eks. Soros, arbejder i baggrunden, 'bag' den facade, som gennem de normale medier præsenteres for offentligheden. Andre lignende begreber er Illuminati, Eliten, Den ene procent.

Eksempler er Centralbankerne (familien Rothschild spiller en store rolle), Internationale Valutafond IMF, meget rige familier, efterretningstjenester som f.eks. CIA og israelske Mossad, Rockefeller Foundation, Gates Foundation, EU, City of London, Vatikanet.

Konspirationsteori

Konspiration betyder sammensværgelse. Nutildags bruges konspirationsteori hovedsageligt af mennesker, som deler den gængse udbredte opfattelse af et socialt eller politisk emne, i diskussion med andre, som har en meget anderledes opfattelse eller mening om emnet. Det kan være magtforhold i samfund, årsagssammenhænge for en bestemt begivenhed (eks. de tre sammenstyrtede tårne i New York, forkortet kaldet 911 for den 11. sept. 2001).

Udtrykket bruges oftest af Jantelovs-tilhængere for at latterliggøre en minoritet, specielt når vedkommende er løbet tør for argumenter. I akademisk sammenhæng kaldes dette at "meta-kommunikere", dvs. at kommunikere på et andet plan end det egentlige emne i et taktisk forsøg på at undslippe selv at blive 'taberen' i diskussionen. I et land styret af Janteloven, hvor mange er trænet i at udskamme og latterliggøre andre 'bare for sjov' er dette et udbredt fænomen hos etablerede medier, men også på sociale medier.

Predictive/forudseende programming/programmering

At programmere det ubevidste på en spidsfindig måde med den hensigt at 'vænne' folk til det, der er i vente, måske år senere således, at det ubevidste senere, når hændelsen endelig bliver til virkelighed, reagerer med "Dette kender jeg. Jeg har oplevet det tidligere. Jeg ved bare ikke, hvorfra jeg kender det." - og på den måde godtager de programmerede lettere den undertrykkelse, der udføres mod dem.

Ordrefølgere

En ordrefølger (order follower) er en person, der gør, hvad en anden befaler vedkommende at gøre, uden at foretage bevidste vurderinger af, om denne opførsel er etisk rigtig eller forkert.

3 hovedtyper af ordrefølgere (order followers)

  1. Personer, der forsøger at frasige sig sit personlige ansvar. De gør, hvad de bliver bedt om at gøre af en opfattet overordnet uden først at dømme for sig selv, uanset om handlingen er moralsk rigtig eller forkert. Denne gruppe er sandsynligvis den største gruppe af adlydere.

  2. Den anden gruppe er den, jeg kalder "velmenende": personer, der fejlagtigt tror, ​​at de korrekt har defineret moralske handlinger, at de er blevet befalet at udføre, og så vælger de med vilje at udføre det. De tror, ​​at de gør det rigtige. Med andre ord, selv om denne tro ikke er sand, er det en forkert tro

  3. Personer, som er skide ligeglade. Noget dybt er gået galt for dem. Psykopater, som bevidst anerkender umoralskheden i en handling, som de er blevet befalet til at udføre, men alligevel vælger de med vilje at udføre den uanset at de ved, at det er forkert og krænker andres rettigheder. De er bare ligeglade.

Ref.: Order followers (Mark Passio) video
 


©2020 • corona-information.dk